ELITARNE BIURO OCHRONY BIZNESU „GROM”

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 6008. 
 2. Koncesja MSWiA nr L- 2127/00 – wydana na czas nie oznaczony. Obszar świadczenia usług – cały kraj.
 3. Pozwolenia radiowe nr RRL/I/F/1879/2014 i RRL/A/A/0501/2016 – wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 4. Pozwolenie na broń do celów ochrony nr AL/N 7909/01, AL./N 642-7909/09/AK, AL/N 642-7909/08/2014/AK – wydane przez KWP w Krakowie.
 5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej.
 6. Certyfikat gwarancji najwyższej jakości wydany dnia 30 marca 2007 r. przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Regionalnej (Departament Weryfikacji Jakości)
 7. Certyfikat bezpieczeństwa wydany dnia 30 marca 2007 r. przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Regionalnej (Departament Weryfikacji Jakości)

Firmą zarządza Mariusz Śmierciak posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, wieloletnią praktykę i doświadczenie z zakresu taktyki i techniki ochrony. Posiada kilkunastoletnie przeszkolenie oraz ukończone specjalistyczne kursy zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia oraz jej rozporządzeniami, dzięki którym uzyskał najwyższe z możliwych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie, tj. między innymi:

 • licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia nr 0011535,
 • licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia nr 0006279,
  wydane przez Małopolską Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na podstawie zaliczonych egzaminów przed Komisją Państwową powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji,
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nr POF-16670,
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego nr PZT-1616,
 • licencję detektywa nr 0001965,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa nr V0017509P – wydane przez ABW.

 Również pracownicy  firmy GROM posiadają  wysokie kwalifikacje niezbędne do wykonywania czynności związanych z zawodem Agenta Ochrony, poprzedzone kilkumiesięcznymi kursami lub kilkuletnim cyklem nauczania. Systematycznie uczestniczą w szkoleniach z zakresu prawa, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia bojowego. Regularnie przechodzą szereg badań lekarskich i psychologicznych sprawdzających ich zdolność do wykonywania zawodu, przeprowadzanych wyłącznie przez uprawnione podmioty. Dodatkowo nowo zatrudniane  osoby odbywają szereg rozmów kwalifikacyjnych, których celem jest pozyskanie najbardziej wartościowych pracowników, aby sumiennie i rzetelnie wykonywali powierzone obowiązki,  a także godnie reprezentowali naszą firmę.

Tak zorganizowany system ochrony oraz zarządzania połączony z wysoko wykwalifikowaną kadrą kierowniczą oraz pracowniczą powoduje, że jesteśmy firmą, która oferuje szeroki zakres usług pozwalający fachowo i profesjonalnie wykonywać powierzone nam przez Państwa usługi.