O firmie

Elitarne Biuro Ochrony Biznesu "GROM"

"ŚPISZ SPOKOJNIE POWIERZAJĄC SWOJE ŻYCIE, ZDROWIE I MIENIE ZAWODOWCOM"

Elitarne Biuro Ochrony Biznesu „GROM” rozpoczęło swoją działalność 01.10.1992r. Posiadamy status Specjalistycznej Uzbrojonej  Formacji  Ochronnej działającej na podstawie koncesji Nr L-2127/00, wydanej bezterminowo przez MSWiA. Swoim działaniem obejmujmy teren całego kraju. W ramach usług oferujemy: ochronę fizyczną osób i mienia, projektowanie, montaż, naprawę i monitorowanie systemów alarmowych, p.poż, TV przemysłowej, konwojowanie i inkaso, wsparcie grupami szybkiego reagowania. Firma „GROM” oferuje pełen, profesjonalny zakres usług ochrony, który potwierdzony został certyfikatem „Bezpieczeństwa” oraz certyfikatem „Gwarancja Najwyższej Jakości” wydanymi przez Departament Weryfikacji Jakości, decyzją Administratora Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii.  

Świadczymy usługi w zakresie: 

 1. Bezpośredniej ochrony fizycznej:
 • stałej lub doraźnej,
 • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach
  i systemach alarmowych,
 • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych
  i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. 
 1. Zabezpieczenia technicznego polegającego na:
 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania,
 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnym ich otwieraniu
  w miejscach zainstalowania.

Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego "GROM"

NIGDY NIE MARZYMY O SUKCESIE. PRACUJEMY, ABY GO OSIĄGNĄĆ.

Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM” specjalizuje się w prowadzeniu całej gamy szkoleń ściśle związanych z szeroko pojętym sektorem bezpieczeństwa i ochrony. Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy Prawo oświatowe, O ochronie osób i mienia, O usługach detektywistycznych, O bezpieczeństwie imprez masowych. Trzon naszej kadry dydaktycznej stanowią wykwalifikowani specjaliści z bogatym, wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz stosownymi uprawnieniami, co daje gwarancje skutecznego przygotowania uczestników szkoleń do wykonywania zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Jesteśmy siecią ośrodków szkoleniowych o wysokim standardzie szkolenia oraz ugruntowanej pozycji. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców, dzięki czemu gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Przekazywana wiedza umożliwia przygotowanie słuchaczy do wzorowego wypełniania obowiązków służbowych,
a zadania stojące przed pracownikami ochrony ukierunkowują pracę naszych ośrodków. Absolwenci kursów mają możliwość ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego w Komendach Wojewódzkich Policji.

Celem kursów jest rzetelne przygotowanie kandydatów do pracy na stanowiskach: kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, zabezpieczenia technicznego, detektyw, członek służby porządkowej
i informacyjnej oraz kierownik do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych,
a także do uzyskania przez te osoby odpowiednich uprawnień, zgodnych z aktualnym stanem prawnym, niezbędnych do profesjonalnego wykonywania powierzonych zadań.

Naszą misją jest przekazanie uczestnikom szkoleń fachowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne wykonywanie powierzonych zadań oraz sprostanie wyzwaniom stawianym przez współczesny świat. Kładziemy nacisk na efektywność prowadzonych szkoleń, tak aby pozwalały w praktyce jak najlepiej realizować zadania i obowiązki służbowe.