ELITARNE BIURO OCHRONY BIZNESU „GROM”

Ochrona osób i mienia

Realizowana jest w zależności od specyfiki chronionych osób, obiektów i terenów. Usługi wykonywane są przez kwalifikowanych pracowników, którzy posiadają uprawnienia wydane przez KWP. Czynności służbowe realizują pracownicy wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego z bronią palną włącznie. W zależności od potrzeb klienta, ochrona wspomagana jest przez grupy interwencyjne, których zadaniem jest jak najszybsze podjęcie stosownej interwencji, adekwatnej do zaistniałego zagrożenia. 

Konwojowanie i inkaso

Wartości pieniężne oraz inne materiały wartościowe lub niebezpieczne przewożone są specjalistycznymi pojazdami przystosowanymi do ich przewozu lub bankowozami, przez odpowiednio wyposażonych i uzbrojonych agentów, dysponujących stałą łącznością ze stanowiskiem dowodzenia i innymi służbami, w tym z Policją oraz wspieranych przez własne uzbrojone grupy interwencyjne.

Całodobowy monitoring

Posiadamy własne całodobowe Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne, monitorujące chronione obiekty, obszary, tereny i osoby (przyciski antynapadowe), które natychmiast wysyła na miejsce zdarzenia uzbrojoną grupę interwencyjną. Monitorowanie odbywa się drogą telefoniczną, satelitarną (GSM) lub radiową, umożliwiając obsługę klientów na terenie całego kraju.

Zabezpieczenie imprez masowych

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną ochronę wszelkiego rodzaju imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych oraz innych wydarzeń wymagających ochrony. Profesjonalna ochrona i ścisłe współdziałanie z organizatorem imprezy oraz Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską, pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług. Dodatkowo wykonujemy pełną dokumentację niezbędną do uzyskania zgody na przeprowadzenie imprezy masowej. Czynności ochrony realizowane są przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia.

Montaż systemów alarmowych i TV przemysłowej

Nasi specjaliści zajmują się projektowaniem, instalacją oraz serwisem i konserwacją systemów alarmowych, p.poż., antynapadowych i innych, a pracujący 24 godziny na dobę serwis techniczny w każdej chwili jest w stanie dokonać naprawy lub przeglądu zainstalowanego systemu alarmowego. Montowany przez nas sprzęt jest najwyższej jakości i posiada niezbędne atesty, certyfikaty jakości oraz gwarancje.

Grupy szybkiego reagowania

W przypadku alarmu oraz innych zdarzeń, zostaje natychmiast wysłana grupa interwencyjna w celu podjęcia stosownej interwencji, adekwatnej do zaistniałego zagrożenia. Stanowi ona wsparcie dla chronionych przez nas obiektów, terenów, obszarów oraz pracowników wykonujących usługę ochrony na tych obiektach, a także dla grup konwojowych. Załogi wyposażone są w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną.