SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW OCHRONY

NABÓR NA NOWE KIERUNKI - CZESNE 0 ZŁ

DOKUMENTY DO POBRANIA (Zaświadczenie lekarskie oraz Kwestionariusz)

NOWY SĄCZ
Zajęcia w Policealnej Szkole Pracowników Ochrony GROM
rozpoczynają się z reguły pod koniec miesiąca września.
Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy GROM
w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 46.

KATOWICE
Zajęcia w Policealnej Szkole Antyterroryzmu i Ochrony GROM
rozpoczynają się pod koniec miesiąca września.
Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy GROM
w Katowicach przy ul. 1 Maja 129.


 

UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

 

Szkoły "GROM" posiadają uprawnienia placówek publicznych i działają na podstawie pozytywnych opinii Kuratorów Oświaty oraz stosownych zezwoleń
w tym zakresie. Szkoły powstały na bazie naszych dotychczasowych ośrodków szkoleniowych w całym kraju, szkolących pracowników ochrony i służby mundurowe, zgodnie z posiadaną koncesją MSWiA oraz konspektami zatwierdzonymi przez Komendy Wojewódzkie Policji.

 

Zajęcia w szkołach prowadzone są w systemie zaocznym.

 

Istnieje możliwość wyboru następujących specjalizacji:

 • antyterroryzm i ochrona,
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona.

 

Szkoły "GROM" realizują program ministerialny, zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty oraz Ustawą o Ochronie Osób i Mienia,
a w swojej działalności edukacyjnej dążą do wszechstronnego rozwoju osobowości słuchaczy w obszarach: intelektualnym, moralnym, zdrowotnym
i społecznym.

 

Przekazywana wiedza umożliwia przygotowanie słuchaczy do wzorowego wypełniania obowiązków służbowych związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną osób i mienia. Nasze szkoły przygotowują również do pracy w służbach mundurowych w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

Po zaliczeniu egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną absolwenci naszej szkoły uzyskują tytuł "technika ochrony fizycznej osób
i mienia" dający możliwość uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia stwarza możliwość uzyskania koncesji wydawanej przez MSWiA na prowadzenie firmy ochroniarskiej, a także pozwala pracować na stanowiskach kierowniczych.

 

W  czasie  nauki  słuchacz  może  być  zatrudniony  w  naszej   firmie  lub  odbyć  praktykę zawodową w Elitarnym Biurze Ochrony Biznesu "GROM".

 

WYDAJEMY  zaświadczenia dla WKU i ZUS.

 

Jesteśmy siecią szkół o wysokim standardzie szkolenia oraz ugruntowanej pozycji. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dzięki czemu gwarantujemy wysoki poziom nauczania.

 

Za prowadzoną działalność oświatową i szkoleniową w dniu 30 marca 2007 szkoły uzyskały Certyfikat  Jakości i Promocji Regionalnej wydany
przez Departament Europejskiego Centrum Jakości i Promocji w Warszawie.

 

W PROGRAMIE 2-LETNIEJ SZKOŁY ANTYTERRORYMZU I OCHRONY "GROM" OFERUJEMY MIĘDZY INNYMI NAUKĘ Z ZAKRESU :

 

ochrony osób i mienia, konwojowania, zabezpieczania imprez masowych, kryminologii, kryminalistyki, terroryzmu, samoobrony i technik interwencji, prawa cywilnego, karnego i wykroczeń, administracyjnego, handlowego i finansowego, prawa pracy, wyszkolenia strzeleckiego (broń krótka oraz długa, maszynowa i gładko-lufowa), pierwszej pomocy przedmedycznej, ekonomii, psychologii, socjologii, etyki, informatyki, języka obcego, organizacji
i zarządzania.

 

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury),
 • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
 • ksero dowodu osobistego
 • opłaty administracyjne:
  • WPISOWE 0 zł
  • CZESNE 0 zł PRZEZ 2 LATA NAUKI

 

Specjalność antyterroryzm i ochrona zawiera dodatkowo :

 1. Specjalistyczny kurs z zakresu posługiwania się pałką policyjną typu "tonfa".
 2. Dodatkowe zajęcia na strzelnicy.
 3. Poszerzony program o zagadnienia terroryzmu i antyterroryzmu.
 4. Specjalistyczny kurs z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych.
 5. Kurs zabezpieczenia imprez masowych.
 6. Kurs kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

 

Ukończenie w/w szkoleń potwierdzone będzie wydaniem stosownych legitymacji, zaświadczeń, dyplomów.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

Obecnie nasze placówki mieszczą się na terenie województw: małopolskiego i śląskiego.

 

Infolinia - codziennie w godz. od 8.00 do 16.00

 

Odziały:
Małopolski: tel. (0-18) 442-35-05 tel. kom. 0-605-294-324
Śląski: tel. (0-32) 203-27-01 tel. kom. 0-605-294-324