REFERENCJE ELITARNEGO BIURA OCHRONY BIZNESU GROM Z ZAKRESU REALIZOWANYCH SZKOLEŃ:URZ?DY PRACY

Brzesko (woj. ma?opolskie) – referencje
Ciechanów (woj. mazowieckie)
Jastrz?bie-Zdrój (woj. ?l?skie)
Mi?sk Mazowiecki (woj. mazowieckie)
Myszków (woj. ?l?skie)
Nowy S?cz (woj. ma?opolskie) – referencje
Nowy Targ (woj. ma?opolskie) – referencje
Racibórz (woj. ?l?skie) – referencje
Ruda ?l?ska (woj. ?l?skie) – referencje
Starogard Gda?ski (woj. pomorskie)
Tczew (woj. pomorskie) – referencje
Warszawa (woj. mazowieckie)
W?oc?awek (woj. kujawsko – pomorskie) – referencje
Wodzis?aw ?l?ski (woj. ?l?skie) – referencje
Wo?omin (woj. mazowieckie) – referencje
Zabrze (woj. ?l?skie)
Zawiercie (woj. ?l?skie)
Zawiercie (woj. ?l?skie)
Zgorzelec (woj. dolno?l?skie)


O?RODKI POMOCY SPO?ECZNEJ

Gniezno (woj. wielkopolskie)
Gniezno (woj. wielkopolskie) – referencje
K?dzierzyn Ko?le (woj. opolskie) – referencje
Kluczbork (woj. opolskie) – referencje
Kra?nik (woj. lubelskie) – referencje
Legionowo (woj. mazowieckie) – referencje
Ostróda (woj. warmi?sko - mazurskie)
Ostróda (woj. warmi?sko – mazurskie) – referencje
Trzciana (woj. ma?opolskie) – referencje


PLACÓWKI SZOLENIOWE

O?rodek Szkolenia Zawodowego ADEPT, Bytom (woj. ?l?skie) – referencje
Technikum Le?ne w Bia?owie?y (woj. podlaskie)


POZOSTA?E

Doradztwo i Rozwój, Nowy S?cz (woj. ma?opolskie) – referencje
Fundacja VIA, Warszawa (woj. mazowieckie)
Fundacja VIA, Warszawa (woj. mazowieckie)
Krajowy O?rodek Rozwoju Spo?ecznego, Nowy S?cz (woj. ma?opolskie) – referencje
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o., Jas?o (woj. podkarpackie) – referencje
Stowarzyszenie B-4, Rzeszów (woj. podkarpackie)