PRACA

PRACA - OCHRONA
 

  1. Zatrudni? od zaraz na terenie Nowego S?cza do obiektu handlowego.

Wymagania:
- niekaralno??,
- dyspozycyjno??,
- umiej?tno?? pracy w zespole,
- mile widziane do?wiadczenie w ochronie obiektów handlowych,
- wiek do 45 lat,
 

  1. Zatrudni? na terenie Nowego S?cza kwalifikowanych pracowników ochrony z pozwoleniem na bro? do grup interwencyjno - konwojenckich.Kandydatów prosimy o przesy?anie aplikacji w formie CV na adres: marketing@grom-ochrona.pl

Informacje pod numerem telefonu 603 934 642PRACA - SZKOLENIA

Zatrudni? wyk?adowców do przeprowadzenia wyk?adów na kursie o profilu pracownik ochrony z nast?puj?cej tematyki:
Blok ogólno prawny,
Blok zawodowy (ochrona osób i mienia),
Blok medyczny,
Blok wyszkolenia strzeleckiego,
Blok samoobrony i technik interwencyjnych.
 
Osoby zainteresowane wspó?prac? prosz? o przes?anie podania, cv oraz kserokopii uko?czenia wy?szej uczelni, uprawnie? pedagogicznych a tak?e dokumentu, je?eli nie wynika to z rodzaju posiadanej specjalno?ci do nauczania przedmiotu (bloku), o który si? pa?stwo ubiegacie.
 
Szczegó?owe informacje pod numerem telefonu 607-369-592


 
MIEJSCE I CZAS REALIZACJI KURSÓW
 
Police - od maja do lipca
Ostróda - od maja do lipca
Warszawa - od maja do pa?dziernika
Szczytno - od czerwca do sierpnia
Mi?sk Mazowiecki - lipiec
Ostro??ka - sierpie?