KILKA SŁÓW O NASZEJ FIRMIE

Elitarne Biuro Ochrony Biznesu "GROM" ma status Specjalistycznej Uzbrojonej  Formacji  Ochronnej  działającej
na podstawie koncesji Nr L-2127/00, wydanej bezterminowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Firma "GROM" oferuje pełen, profesjonalny zakres usług ochrony, który potwierdzony został certyfikatem "Bezpieczeństwa" oraz certyfikatem "Gwarancja Najwyższej Jakości" wydanymi przez Departament Weryfikacji Jakości, decyzją Administratora Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii.

 

Firma wykonuje usługi w zakresie:

 

 1. Bezpośredniej ochrony fizycznej:
 • stałej lub doraźnej,
 • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
 • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

 

 1. Zabezpieczenia technicznego polegającego na:
 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji
  i napraw w miejscach ich zainstalowania,
 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnym ich otwieraniu w miejscach zainstalowania.

 

Firmą zarządza Mariusz Śmierciak posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, wieloletnią praktykę i doświadczenie z zakresu taktyki i techniki ochrony. Posiada kilkunastoletnie przeszkolenie oraz ukończone specjalistyczne kursy zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz jej rozporządzeniami,
dzięki którym uzyskał najwyższe z możliwych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie, tj.:

 • licencję w zakresie ochrony fizycznej II stopnia nr 0011535,
 • licencję w zakresie zabezpieczenia technicznego II stopnia nr 0006279,
  wydane przez Małopolską Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na podstawie zaliczonych egzaminów przed Komisją Państwową powołaną
  przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

 

Dodatkowo posiada wykształcenie kierunkowe z zakresu:

 • bezpieczeństwa publicznego i ochrony - Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
 • bezpieczeństwa wewnętrznego - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • uczestnik II Etapu Seminarium Doktoranckiego - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie na Wydziale Prawa
 • uczestnik Seminarium Doktoranckiego - Uniwersytet Łódzki w Łodzi na Wydziale Zarządzania.

 

Publikacje naukowe:

 1. Zarządzanie ryzykiem projektu na przykładzie projektu „Instalacja infrastruktury odbioru sygnału WIFI”, Marcin Krysiński, Przemysław Miller, Mariusz Śmierciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 r.
 2. Identyfikacja ryzyk w procesie składania oferty związanej z realizacją zamówienia publicznego – studium przypadku, Marcin Krysiński, Przemysław Miller, Mariusz Śmierciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 r.
 3. Zarządzanie ryzykiem wg metody PRINCE 2® na przykładzie projektu na przykładzie projektu wdrożeniowego „Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla kwalifikowanych pracowników ochrony NBP”, Mariusz Śmierciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - w trakcie publikacji

 

Ponadto Mariusz Śmierciak posiada państwowe i międzynarodowe kwalifikacje zawodowego instruktora samoobrony i technik interwencyjnych (karate)
oraz instruktora strzelectwa bojowego. Jest wykładowcą i instruktorem w Ośrodkach Szkolenia Pracowników Ochrony, trenerem Kadry Narodowej Światowej Organizacji Karate Wszechstylowego oraz szkoleniowcem służb mundurowych, a także wykładowcą-instruktorem w szkołach kształcących przyszłych techników ochrony fizycznej osób i mienia.

 

Pracownicy  Firmy  posiadają  wysokie kwalifikacje niezbędne do wykonywania czynności związanych z zawodem Agenta Ochrony, poprzedzone kilkumiesięcznymi kursami lub dwuletnim cyklem nauczania, których program każdorazowo uzgadniany jest z Komendą Wojewódzką Policji.

 

Pracownicy Firmy regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu prawa, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony i technik interwencyjnych
oraz wyszkolenia bojowego. Przed podjęciem pracy w naszej firmie kandydaci przechodzą szereg badań psychologicznych sprawdzających
ich zdolność do wykonywania zawodu, przeprowadzanych wyłącznie przez polikliniki MSWiA. Odbywają także szereg rozmów kwalifikacyjnych,
których celem jest pozyskanie najbardziej wartościowych pracowników, aby sumiennie i rzetelnie wykonywali powierzone obowiązki a także godnie reprezentowali naszą firmę.

 

Tak zorganizowany system ochrony oraz zarządzania połączony z wysoko wykwalifikowaną kadrą kierowniczą oraz pracowniczą powoduje, że jesteśmy firmą, która oferuje szeroki zakres usług pozwalający fachowo i profesjonalnie wykonywać powierzone nam przez Państwa usługi.

 

Firma posiada polisę ubezpieczeniową na wykonywane usługi od odpowiedzialności cywilnej, zarówno kontraktowej jak i deliktowej.