MAPA DOJAZDU:

FORMULARZ KONTAKTOWY:

ELITARNE BIURO OCHRONY BIZNESU
"GROM"


SZKO�A POLICEALNA PRACOWNIK�W OCHRONY "GROM"
Centrala:

33-300 Nowy Scz, ul. Kiliskiego 46
tel.: +48 18 442 35 05
tel./fax: +48 18 442 37 60
fax: +48 18 442 68 33
e-mail: grom@grom-ochrona.pl


SZKO�A POLICEALNA ANTYTERRORYZMU
I OCHRONY "GROM"
Oddzia� �l�sko - D�browski:


e-mail:


Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne:

kom: 607 369 592
e-mail: mariusz@grom-ochrona.pl


Szko�y i kursy:


e-mail:


Marketing:

kom: 603 934 642
e-mail: marketing@grom-ochrona.pl


Ksi�gowo��:


e-mail: